ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐดนย์ แซนเอ็นจิเนียริ่ง
                                                   
... รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

สถิติ
เปิดเมื่อ21/08/2012
อัพเดท13/06/2014
ผู้เข้าชม32441
แสดงหน้า38273
เมนู
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ถังบำบัดน้ำเสีย/ถังน้ำไฟเบอร์กลาส

เข้าชม 3219
 
ถังบำบัดน้ำเสีย/ถังน้ำไฟเบอร์กลาส
 
 • รหัสสินค้า : FRP.
 • ยี่ห้อ : NSE,ณัฐดนย์
 • ผลิตภัณฑ์ วัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง  ของทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐดนย์ แซนเอ็นจิเนียริ่ง
  ประกอบด้วย    
    1. ถังเก็บน้ำ WATER STORAGE TANK  < ตั้งพื้น , ฝังดิน>
    2. ถังดักไขมัน GREASE TRAP  TANK   < ตั้งพื้น , ฝังดิน>
    3. ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป PACKAGE OF WASTEWATER  TREATMENT  TANK < ฝังดิน>
    4. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม WASTEWATER  TREATMENT  PLANT < ฝังดิน>

  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มีดังนี้
  1. ถังเก็บน้ำ WATER STORAGE TANK
  1.1  ถังเก็บน้ำ ตั้งพื้น ON GROUND WATER STORAGE  TANK
  รูปทรง: 1.ทรงกรวยแก้ว  CAP SHAPE
     ความจุ 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000,4000,5000,6000,7500  ลิตร
    2.ทรงแอปเปิ้ล  APPLE  SHAPE
    ความจุ 2500  ลิตร
    3.ทรงแค็ปซูล  CAPSULE  SHAPE
    ความจุ 8500,10000,12000,14000,16000,18000,20000,25000,30000  ลิตร
   
  1.2 ถังเก็บน้ำ ฝังดิน UNDER GROUND WATER STORAGE  TANK
  รูปทรง: 1.ทรงกลมมน SPHERE  SHAPE
    ความจุ 1000, 1600, 2000, 2500, 3000,4000,5000,6000,7500  ลิตร
    2.ทรงแค็ปซูล  CAPSULE  SHAPE
    ความจุ 8500,10000,12000,14000,16000,18000,20000,25000,30000 ลิตร
    และ 35000, 40000, 45000,50000,55000,60000  ลิตร
   
  2. ถังดักไขมัน GREASE TRAP  TANK
  2.1 ถังดักไขมันตั้งพื้น/ใต้ซิงค์  ON GROUND/UNDERSINK  GREASE TRAP  TANK
  รูปทรง: ทรงสี่เหลี่ยม SQUARE  SHAPE  
    ความจุ 15 , 30  ลิตร  
    <  มีเฉดสีน้ำตาลแดง + สินค้าแนะนำ : ดูรายละเอียดสินค้าในหมวดสินค้า ถังดักไขมันสีน้ำตาลแดง>
  2.2 ถังดักไขมันฝังดิน UNDERGROUND GREASE TRAP  TANK
  รูปทรง: 1.ทรงสี่เหลี่ยม SQUARE  SHAPE
    ความจุ 15 , 30  ลิตร
    2.ทรงกลมมน  SPHERE  SHAPE
    ความจุ 1000, 1600, 2000, 2500, 3000,4000,5000,6000,7500  ลิตร
    3. ทรงแคปซูล  CAPSULE
    ความจุ 9000, 10500, 12000,13500,15000,16500,18000,195000,21000,22500  ลิตร
   
  3. ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป PACKAGE OF WASTEWATER  TREATMENT  TANK
  รูปทรง: 1. ทรงกลมมน  SPHERE  SHAPE  
    ความจุ 1000, 1600, 2000, 2500, 3000,4000,5000,6000,7500  ลิตร  
    2. ทรงแคปซูล  CAPSULE  
    ความจุ 9000, 10500, 12000,13500,15000,16500,18000,195000,21000,22500  ลิตร
   
  ประเภทของระบบ:  
    > ชนิดไม่เติมอากาศ ได้แก่
     - ชนิดเกรอะกรองไร้อากาศ   SEPTIC & ANAROBIC FILTER  SYSTEM
     - ชนิดเกรอะแยกกากตะกอน  SEPTIC & SEPARATION  SYSTEM
     - ชนิดกรองไร้อากาศ  ANAROBIC FILTER  SYSTEM
    > ชนิดเติมอากาศ  ได้แก่
     - ชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ   SEPTIC & CONTACT AERATION  SYSTEM
     - ชนิดกรองเติมอากาศ  CONTACT AERATION  SYSTEM
     - ชนิดเกรอะกรองไร้อากาศ-กรองเติมอากาศ/รวมเติมอากาศ  TOTAL CONTACT AERATION  SYSTEM


   
  4.ระบบบำบัดน้ำเสียรวม WASTEWATER  TREATMENT  PLANT
  ชนิดของระบบ : เติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (CONTACT AERATION ACTIVATED SLUDGE  SYSTEM)
  ปริมาณน้ำเสีย:   25 - 100  ลบ.ม/วัน และมากกว่า 100 ลบ.ม./วันขึ้นไป
  ประเภทของน้ำเสีย :  
    สามารถรองน้ำเสียชุมชน ประเภทอาคารชุดพักอาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า  
    ภัตตาคาร อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำเสียมาก
    ซึ่งเป็นน้ำเสีย ส้วม(SOIL)น้ำเสียจากการอาบน้ำ ซักล้างและอื่นๆ (WASTE)รวมทั้งน้ำเสียครัว
    (KITCHEN) ซึ่งเกิดจากการประกอบอาหาร การล้างจาน (หลังจากผ่านถังดักไขมันแล้ว)
  นอกจากนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียยังสามารถ ประยุกต์(Modify)    เพื่อรองรับน้ำเสียที่มีค่า
  ความสกปรกที่แตกต่างกันตามที่มาของน้ำเสียแต่ละประเภท และสามารถปรับเปลี่ยน
  ไปตามรูปแบบของคอนซาวน์    หรือออกแบบตามข้อมูลของทางโครงการ  
  โดยออกแบบภายใต้ข้อกำหนดด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   
  วัสุดตัวถัง :  ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง  (FIBER GLASS REINFORCE PLASTIC,FRP.)
    ป้องกันการกัดกร่อนของกรด - ด่าง ได้เป็นอย่างดี 


  ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่/ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส/ระบบบำบัดน้ำเสียรวม/ระบบบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ/ถังเก็บน้ำขนาดเล็ก/ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่/ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส/ถังรวมไฟเบอร์กลาส/ถังแค๊ปซูล