ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐดนย์ แซนเอ็นจิเนียริ่ง
                                                   
... รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

สถิติ
เปิดเมื่อ21/08/2012
อัพเดท13/06/2014
ผู้เข้าชม32433
แสดงหน้า38265
เมนู
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ถังบำบัดน้ำเสีย/ถังน้ำ พีอี

เข้าชม 1212
 
ถังบำบัดน้ำเสีย/ถังน้ำ พีอี
 
 • รายละเอียดถังบำบัดน้ำเสีย
   
  ถังบำบัดน้ำเสีย ประจำครัวเรือน  รุ่น ออสก้า OSCAR
  คุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสีย : OSCAR  สวย เรียบ  แข็งแรง ทนทาน 
  วัสดุตัวถังบำบัดน้ำเสีย : โพลีเอทธิลีน/ PE.  
  การรับประกันถังบำบัดน้ำเสีย :  การตัวถังแข็งแรงทนทานอายุยาวนานเกิน 1  ปี
  ขนาดตัวถังบำบัดน้ำเสีย : ความจุถังบำบัดน้ำเสีย (ลิตร) 1600
    ขนาดถังบำบัดน้ำเสีย (เมตร)
    เส้นผ่าศูนย์กลางถังบำบัดน้ำเสีย 1.46
    ความสูงถังบำบัดน้ำเสีย 1.55
    ขนาดท่อเข้า/ออก(นิ้ว)  4/4
  อุปกรณ์เสริมถังบำบัดน้ำเสีย : ถังบำบัดน้ำเสีย มีหัวเชื้อ และ ข้อต่ออ่อน พร้อมใช้งาน
  ความจุถังบำบัดน้ำเสีย รุ่นอื่นๆ: 600, 800, 1000, 1200, 2000, 3000 ลิตร (ถังบำบัดน้ำเสีย ลายเรียบ)
      4000, 5000  ลิตร(ถังบำบัดน้ำเสีย ลายทางยาว)  


  ข้อมูลถังบำบัดน้ำเสีย

  ประเภทของน้ำเสีย:  สามารถรองรับน้ำเสีย ส้วม (SOIL) น้ำเสียจากการอาบน้ำ ซักล้าง
                                   และอื่นๆ (WASTE) รวมทั้งน้ำเสีย ครัว (KITCHEN) เกิดจากการประกอบอาหาร การล้างจาน                
                                   (หลังจากผ่านถังดักไขมันแล้ว)
  ระยะเวลาเก็บกักของถังบำบัดน้ำเสีย  :   36 ชั่วโมง
                                                                 น้ำเสียไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนเติมอากาศต่อไป
                                                                 หรือระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป
  กระบวนการบำบัดของถังบำบัดน้ำเสีย :
  ส่วนเกรอะแยกกากตะกอน เป็นส่วนที่แยกตะกอนของแข็งที่สามารถแยกตัว          
                                                                 ออกจากน้ำเสียได้ง่าย
                                                                 
  ส่วนกรองไร้อากาศ เป็นส่วนที่ลดความสกปรกน้ำเสียโดยอาศัยจุลินทรีย์                    
                                                                 ชนิดไม่ใช้อากาศ(anaerobic bacteria)ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ และ   
                                                                 ภายในระบบ บรรจุพลาสติกมีเดียเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์

  วัสุดตัวถังบำบัดน้ำเสีย  :   โพลีเอทธิลลีน  (POLY  ETHYLENE; PE.)  คำเรียก ที่นิยมใช้กัน ดังนี้
  ถังบำบัดน้ำเสีย ประจำครัวเรือน
  ถังบำบัดน้ำเสีย พีอี
  ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่เติมอากาศ
  ถังแซทส์ ประจำครัวเรือน
  ถังเกรอะ ถังเกรอะกรองไร้อากาศ
  ถังบำบัดน้ำเสีย ทรงกลม
  ถังบำบัดน้ำเสียฝังดิน
  ถังส้วม