ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐดนย์ แซนเอ็นจิเนียริ่ง
                                                   
... รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

สถิติ
เปิดเมื่อ21/08/2012
อัพเดท13/06/2014
ผู้เข้าชม32434
แสดงหน้า38266
เมนู
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
วิธีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

อ่าน 5863
เรามารู้ หลักเกณฑ์ การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ที่ปลอดภัยสำหรับถังของเรากัน


เริ่มกันเลย >>>

 1. ตรวจสอบพื้นที่หน้างาน สำหรับการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
     ñ ตรวจสอบทางเข้า-ออก ของโครงการ
         - 
ความสูงรวมของรถส่งและถัง สามารถเข้าพื้นที่หน้างาน ได้หรือไม่  เป็นต้น
2. ตรวจสอบโครงสร้างฐานรากสำหรับการลงถังบำบัดน้ำเสีย
     ñ ความเหมาะสมของโครงสร้างฐานราก โดยวิศวกรหน้างาน
     ñ พื้นฐานราก ต้องได้ระนาบแนวราบ  โดยปราศจากสิ่งกีดขวาง เช่น เศษอิฐ เศษปูน ไม้
      และ ต้องไม่มีน้ำขัง (กรณี มีน้ำใต้ดิน ต้องทำการสูบออกก่อน ที่จะทำการลงถัง)
     ñ ขนาดของหลุมสำหรับลงถัง ขึ้นอยู่กับขนาดของถังบำบัดน้ำเสียที่เลือกใช้
3. ตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ำ และระดับท่อ ของโครงการ
     ñ ทิศทางการไหลของน้ำ
         -  น้ำเสียจากอาคาร     ไหลสู่   ถังบำบัดน้ำเสีย      ไหลสู่   ท่อระบายน้ำสาธารณะ
  
  ñ ความลาดเอียง ของระดับท่อ  ไม่น้อยกว่า 1:100 
         -  ระดับท่อน้ำออกจากถัง ต้องอยู่สูงกว่า ระดับน้ำในบ่อพักน้ำทิ้ง ไม่น้อยกว่า 20 ซม.
4. การเดินท่อภายในระบบบำบัดน้ำเสีย และขั้นตอนการลงถัง
     ñ นำถังลงหลุม ที่จัดเตรียมไว้  ทำการเติมน้ำใส่ถัง โดยเฉลี่ยแต่ละช่องเท่าๆ กัน
      และเททราย โดยรอบถัง ต่ำกว่าระดับท้องท่อต่ำสุด ประมาณ 10 ซม.
     ñ ทำการต่อท่อภายในระบบบำบัดน้ำเสีย
        - 
ท่อระบายอากาศ ต่อขึ้นที่สูง 
        -  ท่อจ่ายอากาศจากเครื่องเติมอากาศ(ถ้ามี) 

     ñ เทคอนกรีตรัดฝาถัง  ขนาด 1 x 1 เมตร หนา 10 ซม. ขัดปรับพื้นให้เรียบ เสมอระดับฝาถัง
     ñ ปรับพื้นสภาพหน้างานเป็นสนามหญ้าหรือสวนหย่อม ขึ้นอยู่กับทางโครงการดำเนินการ
 
เรามาดูข้อควรระวังกัน ....
 - ติดตั้งในพื้นที่สนามหญ้า
 - ใช้ทราย ในการกลบรอบถัง เท่านั้น ห้ามใช้ ดินเลน หรือวัสดุของแข็ง  ในการฝังกลบถัง
   เนื่องจาก อาจทำให้ถังแตกเสียหายได้
 - ไม่ควรฝังถัง ลึกเกิน 30 ซม. หากต้องการฝังถังลึกเกินกว่าระดับนี้ ควรปรึกษาวิศวกร
    ของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ

ตัวอย่างการติดตั้ง ถังบำบัดน้ำเสีย